NMK175 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı

NMK175 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı

NMK175 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı
Nem alma kapasitesi
20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] 18
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] 40
maks. [l/24h] 50
Hava miktarı
Kademe maks. [m³/h] 580
Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma
225
90
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma
450
180