NMK800 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı

NMK800 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı

NMK800 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı
Nem alma kapasitesi
20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] 55
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] 110
maks. [l/24h] 150
Hava miktarı
maks. hava hacimsel akışı [m³/h] 900
Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma
800
320
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma
1.600
640