NMK400 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı

NMK400 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı

NMK400 Sanayi Tipi Nem Alma Cihazı
Nem alma kapasitesi
20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] 30
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] 65
maks. [l/24h] 75
Hava miktarı
maks. hava hacimsel akışı [m³/h] 600
Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma
470
190
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma
940
380